Facebook obce Virtuální prohlídka A A A A

Obecní znak

Obecní znak28. února 2005 obecní zastupitelstvo schválilo návrh znaku a praporu naší obce. Tento návrh, spolu se žádostí o schválení, byl postoupen dne 3. března 2005 Parlamentu ČR, podvýboru pro heraldiku v Praze. Parlament ČR; Poslanecká sněmovna vydala rozhodnutí Č. 55 předsedy Poslanecké sněmovny ze dne 31. května 2005 o udělení znaku a vlajky obci Milíčovice. 16. září 2005 byl převzat v poslanecké sněmovně degret o udělení znaku a vlajky. Symboly a jejich význam vyznačených ve znaku obce. V modro-červeně sníženě děleném štítě,"nahoře červeně-bíle polcené srdce kvetoucí třemi bílými květy s červenými středy. Srdce, životně důležitý orgán. Srdce nám dává život stejně jako matka země, co nám chleba a život dává. Červená půle onoho srdce symbolizuje krev. Tři květy na stoncích vyrůstající z onoho srdce symbolizují úrodnost země, úrodnost našich polí. Původ tohoto symbolu pochází z roku 1749, kdy Milíčovice pečetili, dnes patrně ztraceným, typařem,do jehož pečetního pole byl vyryt tehdy běžný motiv srdce, z něhož vyrůstají tři květy na stoncích. Pouhé převzetí pečetního znamení by vzhledem k jeho četnosti a mizivé vypovídající hodnotě nebylo možné. Tvůrce předkládaných návrhů milíčovických obecních symbolů jej proto doplnil několika dalšími figurami. Vycházejí opět z historie a vztahu k obci. Orlí křídlo bylo erbovní figurou příslušníků jedné větve pánů ze Šenkenberka, nám známý jako Šimberák. Orlí křídla v našem znaku symbolizují volnost, volnost letu orla, volnost pohybu našich občanů, volnost podnikání a volnost svobody projevu a slova. Půl stříbrného žernovu v našem znaku bílého, v červeném poli, pochází z erbu prvních majitelů obce Vajtmilarů ze Žerotic. Červená a stříbrná byly také erbovními barvami Krajířů z Krajku a Aithannů. Pro nás symbolizuje bohatství obce, majetnost a bohatství na duši našich občanů. Horní modrý podklad pro nás symbolizuje vodu. Modrá je voda. Znázorňuje průtok mramotického potoka naším katastrem. A konečně koruna mezi křídly. Koruna znamená království. Symbolizuje suverenitu naší obce. Prezentuje náš kostel zasvěcený královně nebeské, zasvěcený "Na nebe vzetí pany Marie".