A A A A

Prohlášení o přístupnosti

Obec Milíčovice se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky www.milicovice.cz

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů z důvodů uvedených níže.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný z důvodu nepřiměřené zátěže:

  1. Historické obrázky a obrázky ve fotogaleriích postrádají smysluplné alternativní texty. Vytvoření alternativních textů by bylo nákladné v porovnání s přínosem.
  2. Kroniky jsou dostupné pouze v naskenované podobě v PDF formátu. Jejich přepsání do strojově čitelné podoby by bylo nákladné v porovnání s přínosem.

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 18.6.2020.

Metody pro vypracování prohlášení dle výše uvedeného čl. 3. odst. 1 prováděcího rozhodnutí komise (EU) 2018/1523 jsou následující: vlastní posouzení provedené subjektem veřejného sektoru.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo připomínky k přístupnosti webu www.milicovice.cz nebo k uvedenému souladu, kontaktujte obec na jednom z kontaktů uvedených v sekci "Kontakty" v patičce této stránky.

Postupy pro prosazování práva

V případě, že se Vám dostane neuspokojivé odpovědi ze strany obce, můžete kontaktovat příslušný orgán na níže uvedeném kontaktu:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4

email: pristupnost@mvcr.cz