Realizace zateplení a oprava stropu nad kulturním domem